فایل های دسته بندی مکانیک - صفحه 1

روباتیک و مکاترونیک ( روبات مسیریاب )

برسی یک روبات تعقیب خط با میکروکنترل

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل