فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 1

راه های تقویت حافظه

این کتاب از جمله کتاب های مفید در تقویت یادگیری و حافظه است.

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

موانع نهادی سرمایه گذاری و کسب و کار در ایران

مقاله ای در مورد موانع نهادی سرمایه گذاری و کسب و کار در ایران

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل